0252-220540 info@acc-delange.nl
Aanmelden nieuwsbrief

Deze maand valt de jaarlijkse WOZ-beschikking weer bij u op de deurmat. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning op de peildatum 1 januari 2016 vermeld. Op basis van deze WOZ-waarde wordt uw aanslag voor de onroerende zaakbelasting voor dit jaar vastgesteld. De WOZ-waarde is echter ook voor steeds meer andere belastingen van belang. Denk aan de hoogte van het eigenwoningforfait in de aangifte inkomstenbelasting en de door de waterschappen op te leggen watersysteemheffingen. De WOZ-waarde is ook een verplichte waarderingsmaatstaf voor de berekening van de schenk- en erfbelasting.

 

U kunt eenvoudig de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van uw buren

De hoogte van de WOZ-waarde van alle woningen in Nederland zijn sinds kort openbaar. Op de website www.wozwaardeloket.nl kunt u eenvoudig de waarden van woningen in uw buurt vergelijken met die van uw woning. Helaas hebben nog niet alle gemeenten de gegevens beschikbaar gesteld aan dit loket. Staat uw gemeente er nog niet in, dan kunt u op de website van uw gemeente informatie krijgen over het inzien van de WOZ-waarden.

 

Heeft u het idee dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is?

De informatie op www.wozwaardeloket.nl zegt nog niet alles. Het kan zijn dat de WOZ-waarden van de woningen van uw buren ook te hoog zijn, zodat vergelijking niet alles zegt. Er kunnen allerlei factoren een rol spelen die een lagere waardering rechtvaardigen ten opzichte van woningen in uw buurt, denk aan bodemverontreiniging maar ook een ongunstige ligging, geluidsoverlast etc.

 

Heeft u juist belang bij een hogere WOZ-waarde?

Als de WOZ-waarde van uw woning lager is vastgesteld dan de werkelijke waarde van uw woning, dan kan dat ook nadelig zijn. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als de rente van uw hypotheek opnieuw moet worden vastgesteld of als u een nieuwe hypotheeklening wilt afsluiten.

 

Let op:

Het bezwaar moet binnen 6 weken na dagtekening van de WOZ-beschikking ingediend zijn. Na die termijn zit u er weer een jaar aan vast, ook voor de andere belastingen dan de onroerende zaakbelasting. Dus wees er op tijd bij!

Ga terug

Aanmelden Nieuwsbrief

MevrouwHeer