0252-220540 info@acc-delange.nl
Aanmelden nieuwsbrief

Uit eten met de klant: met wie en waarom?

Ondernemers kunnen vaak buiten de deur eten op kosten van de zaak. Bijvoorbeeld met een (potentiële) klant, een medewerker, een sollicitant etc., als het maar zakelijk is. De fiscus controleert dit namelijk.

Lees meer

Energie- en Milieulijst 2018 beschikbaar

De Energielijst 2018 en de Milieulijst 2018 zijn gepubliceerd. De Energielijst vermeldt de energiebesparende investeringen in bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan, die in 2018 in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). De Milieulijst vermeldt de milieuvriendelijke investeringen die in 2018 in aanmerking komen voor de Variabele afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en/of de Milieu-investeringaftrek (MIA). De aanvragen voor de MIA/Vamil of de EIA dient u in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Lees meer

Eindejaarstips en aandachtspunten 2017

Met het einde van het jaar in zicht is het een goed moment om uw fiscale koers te bepalen voor 2018.  Zijn er acties die u nu al moet ondernemen of vragen bepaalde zaken juist om uitstel? Misschien zijn er veranderingen waarmee u rekening moet houden? 

Lees meer

Plannen regeerakkoord

De belangrijkste fiscale en arbeidsrechtelijke punten uit het regeerakkoord 2017-2021 van het kabinet-Rutte III hebben wij voor u op een rij gezet. De plannen moeten nog in concrete voorstellen worden omgezet, waarover de Tweede en daarna de Eerste Kamer nog moet beslissen.

Lees meer

Belastingplan 2018

De fiscale wetgeving wijzigt ieder jaar. Wij informeren u graag over een aantal belangrijke voorstellen van het Belastingplan 2018 die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd.

Lees meer

Handhaving Wet DBA verder uitgesteld tot 1 juli 2018

De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is verder uitgesteld tot in ieder geval 1 juli 2018. U hoeft als opdrachtgever en opdrachtnemer daardoor geen boetes of naheffingen te vrezen, wanneer achteraf wordt geconstateerd dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Lees meer

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking?

Deze maand valt de jaarlijkse WOZ-beschikking weer bij u op de deurmat. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning op de peildatum 1 januari 2016 vermeld. Op basis van deze WOZ-waarde wordt uw aanslag voor de onroerende zaakbelasting voor dit jaar vastgesteld. De WOZ-waarde is echter ook voor steeds meer andere belastingen van belang.

Lees meer

Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden en met ingang van 2017 verandert er weer het nodige in de wetgeving. Zijn er nog zaken die u in 2016 zou moeten gaan regelen omdat ze u nog een fiscaal voordeel kunnen opleveren? U leest het in de eindejaarstips. Een... Lees meer

Invoering Wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2018

Staatssecretaris Wiebes heeft meer tijd nodig om de onrust en knelpunten omtrent de Wet DBA weg te nemen en heeft daarom besloten om de implementatietermijn voor de volledige invoering van de Wet DBA te verlengen tot in ieder geval 1 januari 2018. Daarmee is ook de repressieve handhaving tot die datum opgeschort.

Lees meer

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis

Heeft u een eigen woning en wilt u wel energiebesparende maatregelen treffen, maar vindt u dat te kostbaar? Weet dan dat u subsidie kunt krijgen, waarmee u de kosten kunt beperken. Neemt u ten minste twee energiebesparende maatregelen voor uw koopwoning, dan kan de “Subsidieregeling energiebesparing eigen huis” interessant voor u zijn.

Lees meer

Belastingplannen 2017

De fiscale wetgeving wordt ieder jaar aangepast. Met deze brief informeren wij u graag over de Belastingplannen 2017 die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd.

Lees meer

Geen risico met meldplicht datalekken?

Sinds 1 januari 2016 heeft iedere ondernemer een meldplicht bij datalekken, bijvoorbeeld door het kwijtraken van een USB-stick of een laptop, computerinbraak door een hacker, enz. Wat zegt de nieuwe wet dat u dan absoluut moet doen?

Lees meer

Bijverdienen mag, maar hoeveel?

Nu de vakantieperiode nadert, is een veel gestelde vraag hoeveel een kind mag bijverdienen zonder dat de kinderbijslag of studiefinanciering in gevaar komt. Hoe zit dat in 2016?

Lees meer

Post van een incassobureau. Waar moet u op letten?

Als ondernemer heeft u er het liefst niet mee te maken: incassobureaus. Zeker nu deze branche zeer negatief in het nieuws is: ze zouden te veel kosten berekenen en dreigende taal gebruiken. Waar moet u op letten voordat u gaat betalen?

Lees meer

WAADI

Via de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) wil de overheid malafide uitzendbureaus aanpakken. Uitzendbureaus zijn verplicht zich als zodanig in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze registratieplicht geldt voor iedereen die als uitlener arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een inlener.

Lees meer

Energielijst en Milieulijst 2016 gepubliceerd

De Energielijst 2016 en de Milieulijst 2016 zijn op 30 december 2015 in de Staatscourant gepubliceerd. De Energielijst 2016 bevat energiebesparende technieken die in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek (EIA). Het aftrekpercentage gaat in 2016 omhoog van 41,5% naar 58%. Het budget van de EIA wordt verhoogd van € 106 miljoen in 2015 naar € 161 miljoen in 2016.

Lees meer

Eindejaarstips 2015

Het nieuwe jaar brengt veranderingen in wet- en regelgeving met zich mee. Welke financiële en fiscale voordelen kunt u nog in 2015 behalen? En waar moet u rekening mee houden gezien de wijzigingen die op stapel staan voor 2016?

Lees meer

Belastingplannen 2016

De fiscale wetgeving wordt ieder jaar aangepast. Met deze brief informeren wij u graag over de Belastingplannen 2016 die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Maar ook over andere wetsvoorstellen waarvan enkele inmiddels zijn aangenomen, zoals de Wet werk en zekerheid en de Wet aanpak schijnconstructies. Andere wetsvoorstellen zijn nog in de maak (Autobrief 2.0) of in behandeling bij de Eerste of Tweede Kamer en kunnen dus op onderdelen nog wijzigen. Naast informatie over nieuwe wetgeving, bevat deze brief ook een overzicht met tips, actie- en aandachtspunten waarmee u uw fiscale voordelen dit jaar nog optimaal kunt benutten.

Lees meer

Autobelastingen in 2015, 2016 en 2017

In 2015 en 2016 veranderen de bijtelling en BPM voor zakelijke auto’s. U kunt besparen door nog dit jaar een nieuwe auto te kopen of leasen, want in 2017 volgen waarschijnlijk de echt grote hervormingen. Hieronder leest u alles over de nieuwe regels in 2015 en 2016 én de plannen voor 2017-2020.

Lees meer

Creditfacturen goed verwerken

Stuurt u als ondernemer uw afnemers een creditfactuur, dan mag u de daarop vermelde btw niet verrekenen in uw reguliere btw-aangifte. Een collega-ondernemer deed dit structureel wel en dat kwam hem duur te staan.

Lees meer

Aanmelden Nieuwsbrief

MevrouwHeer