Traditiegetrouw ontvangt u deze maand weer de jaarlijkse WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op de peildatum 1 januari 2018. Op basis van deze WOZ-waarde stelt de gemeente uw aanslag voor de onroerendezaakbelastingen voor dit jaar vast.

De WOZ-waarde is echter ook voor steeds meer andere belastingen van belang. Denk aan de hoogte van het eigenwoningforfait in de aangifte inkomstenbelasting en de door de waterschappen op te leggen watersysteemheffingen. De WOZ-waarde is ook een verplichte waarderingsmaatstaf voor de berekening van de schenk- en erfbelastingen.

U kunt de WOZ-waarde van uw woning eenvoudig vergelijken met die van uw buren
De hoogte van de WOZ-waarde van alle woningen in Nederland zijn openbaar. Op de website https://www.wozwaardeloket.nl/ kunt u eenvoudig de waarden van woningen in uw buurt vergelijken met die van uw woning. Afgelopen jaar hebben de laatste gemeenten zich aangesloten bij het WOZ-Waardeloket, zodat nu de woningen in heel Nederland raadpleegbaar zijn.

Heeft u het idee dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is?
De informatie op https://www.wozwaardeloket.nl/ zegt nog niet alles. Het kan zijn dat de WOZ-waarden van de woningen van uw buren ook te hoog zijn, zodat vergelijking niet alles zegt. Er kunnen ook allerlei factoren een rol spelen die een lagere waardering rechtvaardigen ten opzichte van woningen in uw buurt, denk aan bodemverontreiniging maar ook een ongunstige ligging, geluidsoverlast etc.

Heeft u juist belang bij een hogere WOZ-waarde?
Is de WOZ-waarde van uw woning lager vastgesteld dan de werkelijke waarde van uw woning? Dat kan ook nadelig zijn. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als de rente van uw hypotheek opnieuw moet worden vastgesteld of als u een nieuwe hypotheeklening wilt afsluiten.

Minder afschrijven op uw bedrijfspand
Heeft u een BV en heeft deze een pand in eigen gebruik? Dan mag u vanaf 1 januari 2019 daarop afschrijven tot een boekwaarde van 100% van de WOZ-waarde. Deze bodemwaarde was tot en met 2018 50% van de WOZ-waarde. Afschrijven op een pand in eigen gebruik is dus behoorlijk beperkt.

Er is wel een overgangsmaatregel getroffen voor gebouwen die vóór 1 januari 2019 in eigen gebruik zijn genomen en waarop nog geen 3 jaar is afgeschreven. In dat geval mag uw BV alsnog blijven afschrijven volgens de huidige regels tot maximaal 50% van de WOZ-waarde, totdat wel 3 jaar is afgeschreven op het gebouw.

Heeft u geen BV? In dat geval blijft het mogelijk af te schrijven tot een boekwaarde van 50% van de WOZ-waarde.

Bezwaar
Heeft u het gevoel dat de WOZ-waarde te hoog is en heeft u belang bij een lagere WOZ-waarde? Maak dan bezwaar tegen de WOZ-beschikking bij uw gemeente. Ook als u de WOZ-waarde te laag vindt, kunt u daartegen bezwaar maken.

Let op!
Het bezwaar moet binnen 6 weken na dagtekening van de WOZ-beschikking ingediend zijn. Na die termijn zit u weer een jaar vast aan de vastgestelde WOZ-waarde, niet alleen voor de onroerendezaakbelastingen, maar ook voor de andere belastingen. Dus wees er op tijd bij!

 

Ga terug

Aanmelden Nieuwsbrief

MevrouwHeer


Door aanmelding op de nieuwsbrief stem ik ermee in akkoord te zijn met de voorwaarden en de privacyverklaring van Accountantskantoor de Lange
Klik hier voor de privacyverklaring