Nieuwe controlesystemen

De Belastingdienst implementeert in 2016 nieuwe controlesystemen met betrekking tot de btw-aangifte en het verschuiven van omzet. Voor het jaar 2016 wordt hier gelijk een aandachtspunt van gemaakt. De Belastingdienst zal er in 2016 strenger op toe gaan zien dat btw binnen het boekjaar in het juiste tijdvak wordt aangegeven. Let hier dus op bij het opstellen en indienen van btw-aangiften.

Uitreiken factuur

De btw moet worden aangegeven in het tijdvak dat de factuur wordt uitgereikt. Als de factuur te laat wordt uitgereikt, dan moet de btw worden aangegeven in het tijdvak dat de factuur had moeten worden uitgereikt. De factuur moet uiterlijk worden uitgereikt op de 15e dag na afloop van de maand waarin de levering/dienst is verricht. Dus levering op 1 februari, is uiterlijk 15 maart factureren.

Bij een doorlopende dienst (zoals een management fee) moet er minstens één keer per kwartaal een voorschot worden gefactureerd. Vaker mag uiteraard ook. Deze voorschotten worden verrekend in de jaarafrekening.

Kasstelsel

Bij het kasstelsel moet de btw worden aangegeven in het tijdvak dat de levering of dienst is verricht. Het kasstelsel geldt voor ondernemers die voornamelijk goederen of diensten aan particulieren leveren en is onder andere verplicht voor winkeliers, kappers en horecabedrijven.

Aftrek voorbelasting

Ook voor aftrek van de aan u in rekening gebrachte btw (voorbelasting) is de factuur heilig. U kunt namelijk alleen btw aftrekken als u over een juiste factuur beschikt. Voor het tijdvak van aftrek is de datum op de factuur doorslaggevend. Het tijdstip van de levering of de dienst of het tijdstip waarop de factuur is betaald, is niet van belang voor het terugvragen van de btw. Zelfs als er vooruit is gefactureerd, moet de btw al worden afgetrokken in het tijdvak waarin deze is gefactureerd.

Boetes bij de btw-aangifte

De btw aangifte dient tijdig ingediend te worden. Bij een kwartaalaangifte is dat de laatste dag van de maand volgend op het kwartaal. Als u meer dan 7 dagen te laat bent, volgt er een boete van € 65. Deze boete wordt hoger als u vaker te laat bent met uw aangifte.

Als u te laat aangifte doet, zit het er dik in dat u ook te laat betaalt. U weet immers niet hoeveel u moet betalen. Pas hiermee op, want met te laat betalen is de fiscus minder soepel. Uw betaling moet bij de fiscus binnen zijn uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op het betreffende kwartaal.

Als u te laat betaalt maar nog wel binnen 7 dagen nadat u eigenlijk betaald had moeten hebben, krijgt u geen boete. Alleen als uw vorige betaling ook te laat was, krijgt u wél een boete (verzuimboete) en deze bedraagt 3% van het te betalen bedrag, met een minimum van € 50 en een maximum van € 5.278. Aangifte en betalen staan los van elkaar.

Te laat aangifte doen én te laat betalen kan dus 2 boetes opleveren!

Daarnaast bestaan er vergrijpboetes voor als er sprake is van opzet of schuld. U houdt bijvoorbeeld een deel van uw verkopen buiten de boeken en draagt daarover dan ook geen btw af. Bij een vergrijpboete moet de inspecteur aannemelijk maken dat er sprake is van opzet of schuld.

Uitstel van betaling

Als u krap bij kas zit en bewust een aangifte omzetbelasting indient die niet juist is (bijvoorbeeld een lage omzet in de btw aangifte zet of onterecht een nihilaangifte doet), bent u strafbaar. In dit geval dient u de aangifte juist en tijdig te doen en met de Belastingdienst een betalingsregeling treffen. Onder voorwaarden kan met één telefoontje al (maximaal) 4 maanden uitstel worden verkregen.

Ga terug

Aanmelden Nieuwsbrief

MevrouwHeer


Door aanmelding op de nieuwsbrief stem ik ermee in akkoord te zijn met de voorwaarden en de privacyverklaring van Accountantskantoor de Lange
Klik hier voor de privacyverklaring