Per 1 januari 2019 wordt het verlaagd btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Dit voorstel is op 15 november 2018 door de Tweede Kamer aangenomen en zal in december 2018 door de Eerste Kamer behandeld worden. Wat zijn de gevolgen van deze btw-verhoging?

Voor het bepalen welk btw-tarief van toepassing is, dient onderscheid gemaakt te worden tussen de ondernemer die het kasstelsel toepast en de ondernemer die het factuurstelsel toepast.

Kasstelsel
Ondernemers die het kasstelsel toepassen zijn bijvoorbeeld kappers en horecabedrijven. Bij toepassing van het kasstelsel is het moment waarop de betaling ontvangen wordt bepalend voor het btw-tarief.

Voor prestaties die onder het verlaagd btw-tarief vallen en die in 2018 zijn verricht:

 • is 6% btw verschuldigd als de betaling in 2018 wordt ontvangen;
 • is 9% btw verschuldigd als de betaling in 2019 wordt ontvangen.

Factuurstelsel
Voor ondernemers die het factuurstelsel toepassen, dient onderscheid te worden gemaakt tussen de situatie waarin aan een ondernemer wordt geleverd en de situatie waarin aan een particulier wordt geleverd.

Afnemer is ondernemer
Op facturen die in 2018 worden uitgereikt en waarop prestaties die onder het verlaagd btw-tarief vallen in rekening worden gebracht, dient 6% btw te worden vermeld. Als een prestatie in december 2018 is verricht maar de factuur pas in 2019 wordt uitgereikt, is 9% btw verschuldigd.

Omdat volgens de wettelijke regeling uiterlijk op de 15e dag van de maand volgend op de maand waarin de levering/dienst is verricht een factuur dient te worden uitgereikt, geldt voor leveringen/diensten vóór december 2018 dat daarop steeds het btw-tarief van 6% van toepassing is.

Voorbeeld:

 • A BV verkoopt op 10 december 2018 goederen aan X BV en reikt daarvoor op 8 januari 2019 een factuur uit. Op de factuur dient A BV 9% btw in rekening brengen.
 • A BV verkoopt op 10 november 2018 goederen aan X BV en reikt op 8 januari 2019 een factuur uit. Op deze levering dient A BV het 6% btw-tarief toepassen omdat de factuur uiterlijk 15 december 2018 uitgereikt had moeten worden. De datum waarop de factuur uiterlijk had moeten worden uitgereikt is beslissend.

Afnemer is particulier
Voor leveringen/diensten aan een particulier is voor de bepaling van het btw-tarief het moment waarop de levering/dienst wordt verricht doorslaggevend. Het moment van uitreiking van een factuur is niet van belang.

Voorbeeld:

 • A BV verricht op 10 december 2018 een dienst aan mevrouw S. Mevrouw S is particulier. Op 5 januari 2019 stuurt A BV een factuur aan mevrouw S. Op de factuur dient 6% btw in rekening worden gebracht.

Actielijst ondernemer

 • Pas het boekhoudprogramma aan zodat vanaf 1 januari 2019 het juiste btw-tarief in de administratie wordt toegepast;
 • Zorg dat het juiste btw-tarief op de facturen wordt vermeld. Uit de administratie en de facturen dient duidelijk vast te stellen te zijn of het 6%-tarief of het 9%-tarief van toepassing is;
 • Pas de kassasystemen aan op het verlaagd btw-tarief van 9%;
 • Ondernemers die geen recht op btw-aftrek hebben of maar ten dele de btw in aftrek kunnen brengen, kunnen door de inkoop naar voren te halen en in 2018 te plannen de btw-kosten beperken;
 • Houd bij het opstellen van offertes voor prestaties in 2019 die onder het lage btw-tarief vallen alvast rekening met het btw-tarief van 9%;
 • De btw-verhoging kan worden doorberekend in de al lopende contracten, ongeacht wat hierover in het contract is opgenomen. In overeenkomsten opgenomen bepalingen die verbieden dat een btw-verhoging wordt doorberekend aan de klant zijn nietig.
Ga terug

Aanmelden Nieuwsbrief

MevrouwHeer


Door aanmelding op de nieuwsbrief stem ik ermee in akkoord te zijn met de voorwaarden en de privacyverklaring van Accountantskantoor de Lange
Klik hier voor de privacyverklaring