In en op veel stallen en opslagruimten die gebouwd zijn tot aan 1993, is asbest verwerkt. Vooral in golfplaten en in gevels. Dit betekent een risico voor de gezondheid van de ondernemer én de omgeving. Ook de waarde van het vastgoed daalt. Het is dus in uw persoonlijk en bedrijfsbelang om die risico’s waar mogelijk te beperken.

Verbod op asbest

Omdat de golfplaten daken in Nederland al minimaal 20 jaar oud zijn, is verwering de oorzaak van het vrijkomen van steeds meer vezels. Met alle gezondheidsrisico’s van dien! Steeds meer particulieren en bedrijven besluiten gelukkig om asbest te verwijderen van de gebouwen. De overheid heeft besloten om asbestdaken en gevelpanelen vóór 2024 verplicht te laten saneren.

Kosten asbestsanering

De totale kosten van de asbestsanering en het nieuwe dak zijn sterk afhankelijk van uw eigen wensen. Wordt het dak vervangen door golfplaten of door geïsoleerde panelen? Wordt een open nok geïnstalleerd of dakgoten gemonteerd? Keuzes die het totale kostenplaatje beïnvloeden.

Fiscale faciliteiten asbestsanering

De kosten van de asbestsanering en de nieuwe dakbedekking kunnen worden aangemerkt als investering. Op een investering mag worden afgeschreven en is de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) van maximaal 28% van toepassing.

Wordt het bestaande dak vervangen door een geïsoleerd dak en neemt de isolatiewaarde toe met ten minste 2,00 m²K/W ten opzichte van de oude situatie? Dan komt de investering in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Het maximumbedrag dat daarvoor in aanmerking komt, is € 20 per m² te isoleren oppervlak. De EIA is 55,5% in 2017.

Subsidieregelingen

Vanaf 2016 is de “Subsidieregeling verwijderen asbestdaken” van toepassing voor alle eigenaren van een asbestdak. De subsidie bedraagt € 4,50 per m² verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m² bedraagt. Dakbeschot of andere asbesthoudende toepassingen komen niet in aanmerking voor deze regeling.

U komt in aanmerking voor deze subsidie als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. U kunt subsidie aanvragen als u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Let op dat degene waaraan de factuur voor de verwijdering van het asbestdak is gericht, ook de subsidieaanvraag indient. Particulieren (en agrarische) ondernemingen komen hiervoor in aanmerking. U moet uw aanvraag uiterlijk 6 maanden na de uitvoering van de verwijdering van het asbestdak indienen.

Meer informatie hierover vindt u hier op de website van het RVO.

Ga terug

Aanmelden Nieuwsbrief

MevrouwHeer


Door aanmelding op de nieuwsbrief stem ik ermee in akkoord te zijn met de voorwaarden en de privacyverklaring van Accountantskantoor de Lange
Klik hier voor de privacyverklaring