Update coronanieuws t/m 15 mei 2020

De overheid heeft steunmaatregelen getroffen om u door de coronacrisis heen te helpen. We willen u graag informeren over de belangrijkste maatregelen en laatste ontwikkelingen die voor u van belang zijn.

Lees meer

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Het kabinet ziet de uitbraak van het COVID-19-coronavirus niet meer als een normaal ondernemersrisico en zal u als werkgever hierbij ondersteunen. U kunt op grond van de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid’ (NOW) een subsidie ontvangen met als doel het tegemoetkomen in de betaling van uw loonkosten.

Lees meer

Coronamaatregelen voor ondernemers

Om ondernemers die getroffen worden door de maatregelen rondom het coronavirus te ondersteunen , heeft de overheid financiële ondersteuning toegezegd. In dit bericht worden de regelingen TOGS en Tozo uitgelicht.

Lees meer

Maatregelen Coronavirus

Het Coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. Een epidemie van deze omvang kan uw onderneming serieuze problemen bezorgen. De overheid heeft al verschillende steunmaatregelen getroffen om u door de Coronacrisis heen te helpen.

Lees meer

Economische maatregelen in verband met coronavirus

De ministers van Economische Zaken en Financiën hebben bekend gemaakt welke economische maatregelen het kabinet treft in verband met het coronavirus. Bijvoorbeeld werktijdverkorting of uitstel van betaling bij de Belastingdienst zijn mogelijk.

Lees meer

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking?

Traditiegetrouw ontvangt u deze maand weer de jaarlijkse WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op de peildatum 1 januari 2019. Op basis van deze WOZ-waarde stelt de gemeente uw aanslag voor de onroerendezaakbelastingen voor dit jaar vast. De WOZ-waarde is echter ook voor steeds meer andere belastingen van belang.

Lees meer

Milieulijst en Energielijst 2020

Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Lees meer

Actiepunten eind 2019

In de brochure “Actiepunten eind 2019” hebben wij enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2020 en andere wet- en regelgeving overzichtelijk voor u op een rij gezet.

Lees meer

Belastingplan 2020

In onze Prinsjesdagspecial zetten wij voor u de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2020 en aanvullende wetsvoorstellen op een rij.

Lees meer

Subsidie regelingen duurzame energie, energiebesparing en klimaatinvesteringen

Vanaf 29 oktober tot en met 14 november 2019 wordt de subsidieregeling ‘Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)’ weer opengesteld. Ook is vanaf 2 september 2019 de Subsidieregeling eigen huis (SEEH) in ietwat gewijzigde vorm opnieuw opengesteld. Daarnaast heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de nieuwe subsidieregeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VKII) gepubliceerd.

Lees meer

Milieulijst en Energielijst 2019 gepubliceerd

De regelingen Energie investeringsaftrek (EIA) en Milieu investeringsaftrek (MIA) bieden een fiscale korting voor ondernemers die investeren in energiezuinige en/of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De investeringen die hiervoor in aanmerking komen, staan op de jaarlijkse Energie- en Milieulijst. Onlangs verschenen de nieuwe lijsten voor 2019.

Lees meer

Actiepunten eind 2018

In de brochure ‘Actiepunten eind 2018’ hebben wij enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2019 en andere wet- en regelgeving overzichtelijk voor u op een rij gezet. Ook leest u veel praktische actiepunten, waarmee u zich kunt voorbereiden op de nieuwe regels. Zo kunt u risico’s vermijden of voordeel behalen. 

Lees meer

Btw-gevolgen verhoging btw-tarief van 6% naar 9%

Per 1 januari 2019 wordt het verlaagd btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Dit voorstel is op 15 november 2018 door de Tweede Kamer aangenomen en zal in december 2018 door de Eerste Kamer behandeld worden. Wat zijn de gevolgen van deze btw-verhoging?

Lees meer

Belastingplan 2019

Wat staat er in het Belastingplan 2019 dat onlangs is aangeboden aan het parlement? Graag informeren wij u over de belangrijkste fiscale wijzigingen.

Lees meer

Verscherpt toezicht op werken met zzp’ers

Het toezicht op het werken met zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is verscherpt sinds 1 juli 2018. De Belastingdienst handhaaft nu bij alle kwaadwillenden en niet alleen bij de ernstigste kwaadwillenden. Dit ondanks het feit dat de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) door de Belastingdienst opgeschort blijft tot in ieder geval 1 januari 2020.

Lees meer

Heeft u uw arbeidsongeschiktheidsrisico al verzekerd?

U heeft vast wel eens nagedacht over de gevolgen van mogelijke arbeidsongeschiktheid. In die omstandigheid krijgt u niet alleen te maken met een forse inkomensachteruitgang, maar ook met extra zorgkosten. Veel hangt dan af van uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk om de risico’s in kaart te brengen, zodat zichtbaar is wat er gebeurt wanneer u onverhoopt geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt.

Lees meer

Meer subsidie voor verwijderen asbestdaken

Wilt u uw asbestdaken verwijderen? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen gebruik maken van de subsidieregeling.

Lees meer

Uit eten met de klant: met wie en waarom?

Ondernemers kunnen vaak buiten de deur eten op kosten van de zaak. Bijvoorbeeld met een (potentiële) klant, een medewerker, een sollicitant etc., als het maar zakelijk is. De fiscus controleert dit namelijk.

Lees meer

Energie- en Milieulijst 2018 beschikbaar

De Energielijst 2018 en de Milieulijst 2018 zijn gepubliceerd. De Energielijst vermeldt de energiebesparende investeringen in bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan, die in 2018 in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). De Milieulijst vermeldt de milieuvriendelijke investeringen die in 2018 in aanmerking komen voor de Variabele afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en/of de Milieu-investeringaftrek (MIA). De aanvragen voor de MIA/Vamil of de EIA dient u in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Lees meer

Eindejaarstips en aandachtspunten 2017

Met het einde van het jaar in zicht is het een goed moment om uw fiscale koers te bepalen voor 2018.  Zijn er acties die u nu al moet ondernemen of vragen bepaalde zaken juist om uitstel? Misschien zijn er veranderingen waarmee u rekening moet houden? 

Lees meer

Plannen regeerakkoord

De belangrijkste fiscale en arbeidsrechtelijke punten uit het regeerakkoord 2017-2021 van het kabinet-Rutte III hebben wij voor u op een rij gezet. De plannen moeten nog in concrete voorstellen worden omgezet, waarover de Tweede en daarna de Eerste Kamer nog moet beslissen.

Lees meer

Belastingplan 2018

De fiscale wetgeving wijzigt ieder jaar. Wij informeren u graag over een aantal belangrijke voorstellen van het Belastingplan 2018 die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd.

Lees meer

Handhaving Wet DBA verder uitgesteld tot 1 juli 2018

De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is verder uitgesteld tot in ieder geval 1 juli 2018. U hoeft als opdrachtgever en opdrachtnemer daardoor geen boetes of naheffingen te vrezen, wanneer achteraf wordt geconstateerd dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Lees meer

Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden en met ingang van 2017 verandert er weer het nodige in de wetgeving. Zijn er nog zaken die u in 2016 zou moeten gaan regelen omdat ze u nog een fiscaal voordeel kunnen opleveren? U leest het in de eindejaarstips. Een...

Lees meer

Invoering Wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2018

Staatssecretaris Wiebes heeft meer tijd nodig om de onrust en knelpunten omtrent de Wet DBA weg te nemen en heeft daarom besloten om de implementatietermijn voor de volledige invoering van de Wet DBA te verlengen tot in ieder geval 1 januari 2018. Daarmee is ook de repressieve handhaving tot die datum opgeschort.

Lees meer

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis

Heeft u een eigen woning en wilt u wel energiebesparende maatregelen treffen, maar vindt u dat te kostbaar? Weet dan dat u subsidie kunt krijgen, waarmee u de kosten kunt beperken. Neemt u ten minste twee energiebesparende maatregelen voor uw koopwoning, dan kan de “Subsidieregeling energiebesparing eigen huis” interessant voor u zijn.

Lees meer

Belastingplannen 2017

De fiscale wetgeving wordt ieder jaar aangepast. Met deze brief informeren wij u graag over de Belastingplannen 2017 die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd.

Lees meer

Geen risico met meldplicht datalekken?

Sinds 1 januari 2016 heeft iedere ondernemer een meldplicht bij datalekken, bijvoorbeeld door het kwijtraken van een USB-stick of een laptop, computerinbraak door een hacker, enz. Wat zegt de nieuwe wet dat u dan absoluut moet doen?

Lees meer

Bijverdienen mag, maar hoeveel?

Nu de vakantieperiode nadert, is een veel gestelde vraag hoeveel een kind mag bijverdienen zonder dat de kinderbijslag of studiefinanciering in gevaar komt. Hoe zit dat in 2016?

Lees meer

WAADI

Via de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) wil de overheid malafide uitzendbureaus aanpakken. Uitzendbureaus zijn verplicht zich als zodanig in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze registratieplicht geldt voor iedereen die als uitlener arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een inlener.

Lees meer

Energielijst en Milieulijst 2016 gepubliceerd

De Energielijst 2016 en de Milieulijst 2016 zijn op 30 december 2015 in de Staatscourant gepubliceerd. De Energielijst 2016 bevat energiebesparende technieken die in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek (EIA). Het aftrekpercentage gaat in 2016 omhoog van 41,5% naar 58%. Het budget van de EIA wordt verhoogd van € 106 miljoen in 2015 naar € 161 miljoen in 2016.

Lees meer

Eindejaarstips 2015

Het nieuwe jaar brengt veranderingen in wet- en regelgeving met zich mee. Welke financiële en fiscale voordelen kunt u nog in 2015 behalen? En waar moet u rekening mee houden gezien de wijzigingen die op stapel staan voor 2016?

Lees meer

Belastingplannen 2016

De fiscale wetgeving wordt ieder jaar aangepast. Met deze brief informeren wij u graag over de Belastingplannen 2016 die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Maar ook over andere wetsvoorstellen waarvan enkele inmiddels zijn aangenomen, zoals de Wet werk en zekerheid en de Wet aanpak schijnconstructies. Andere wetsvoorstellen zijn nog in de maak (Autobrief 2.0) of in behandeling bij de Eerste of Tweede Kamer en kunnen dus op onderdelen nog wijzigen. Naast informatie over nieuwe wetgeving, bevat deze brief ook een overzicht met tips, actie- en aandachtspunten waarmee u uw fiscale voordelen dit jaar nog optimaal kunt benutten.

Lees meer

Autobelastingen in 2015, 2016 en 2017

In 2015 en 2016 veranderen de bijtelling en BPM voor zakelijke auto’s. U kunt besparen door nog dit jaar een nieuwe auto te kopen of leasen, want in 2017 volgen waarschijnlijk de echt grote hervormingen. Hieronder leest u alles over de nieuwe regels in 2015 en 2016 én de plannen voor 2017-2020.

Lees meer

Creditfacturen goed verwerken

Stuurt u als ondernemer uw afnemers een creditfactuur, dan mag u de daarop vermelde btw niet verrekenen in uw reguliere btw-aangifte. Een collega-ondernemer deed dit structureel wel en dat kwam hem duur te staan.

Lees meer

Aanmelden Nieuwsbrief

MevrouwHeer


Door aanmelding op de nieuwsbrief stem ik ermee in akkoord te zijn met de voorwaarden en de privacyverklaring van Accountantskantoor de Lange
Klik hier voor de privacyverklaring