Er zijn mogelijkheden om nog dit jaar binnen de werkkostenregeling (WKR) de vrije ruimte optimaal te benutten. We hebben een aantal tips voor u op een rij gezet.

Binnen de WKR kunt u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers of uzelf als directeur-grootaandeelhouder (DGA): de vrije ruimte. Over het bedrag dat boven deze vrije ruimte als vergoeding of verstrekking aan uw werknemers wordt uitgereikt, betaalt u loonheffingen in de vorm van een eindheffing van 80%.

De WKR biedt veel vrijheden wat betreft de vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel. De WKR kent echter een belangrijke beperking, de gebruikelijkheidstoets. Dit betekent dat de vergoedingen en verstrekkingen (die in de vrije ruimte of het eindheffingsloon vallen) niet meer dan 30% mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is (bijv. een duur, gouden horloge voor een tijdelijke werknemer met minimumloon is in principe niet gebruikelijk).

Ook bonussen kunnen worden aangewezen als eindheffingsloon voor de vrije ruimte. Vergoedingen of verstrekkingen van max. € 2.400 per werknemer per kalenderjaar beschouwt de Belastingdienst in elk geval als gebruikelijk. De afwijking van 30% geldt niet voor dit bedrag. Naast een algemene kostenvergoeding van € 2.400 per jaar mag u specifieke gebruikelijke kostenvergoedingen of verstrekkingen geven.

Voorbeeld bedrijf X
Totale fiscale loonsom in 2017€  150.000
Te benutten vrije ruimte in 2017 (1,2%)€     1.800
Totale vergoedingen en verstrekkingen in 2017€        600(kosten inclusief btw)
Resterende vrije ruimte in 2017€     1.200

Bedrijf X kan nog € 1.200 aan vergoedingen en verstrekkingen uitkeren aan haar werknemers zonder daarover eindheffing verschuldigd te zijn.

Als bedrijf X in de resterende maand nog besluit om € 2.200 aan vergoedingen en verstrekkingen aan haar werknemers uit te keren, dan komt bedrijf X € 1.000 boven de vrije ruimte uit. Over dit meerdere van € 1.000 moet 80% eindheffing (€ 800) worden betaald. Overigens is een eindheffing van 80% veelal voordeliger dan dat de werknemer het loon netto ontvangt en de werkgever dat bruteert.

Gebruik de gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen om bepaalde zaken onbelast te vergoeden, te verstrekken of ter beschikking te stellen. De vergoedingen en verstrekkingen binnen deze categorieën tasten de vrije ruimte niet aan. Denk hierbij o.a. aan de kilometervergoeding (€ 0,19 per km), werkkleding, telefoonkosten en studiekosten.

De resterende vrije ruimte kan alleen in 2017 worden benut. Doorschuiven van de vrije ruimte naar 2018 is niet mogelijk. U kunt op verschillende manieren de resterende vrije ruimte benutten (ook hiervoor geldt de gebruikelijkheidstoets):

  • een hogere kilometervergoeding dan € 0,19 per km valt niet onder de gerichte vrijstelling, maar dient in de vrije ruimte opgenomen te worden
  • uitkeren bonus aan werknemer (bijv. kerstgratificatie). Werkgevers kunnen een onbelaste bonus uitkeren aan de werknemers, waaronder de DGA
  • eindejaars/kerstdiner of –borrel
  • kerstpakket
  • fiets van de zaak

Als uw vrije ruimte al volledig is benut en u wilt uw werknemers toch graag een kerstpakket geven, denk dan aan het nieuwjaarspakket. Dit pakket geeft u aan uw werknemers begin 2018. Hierdoor valt deze verstrekking niet binnen de WKR van 2017 (geen eindheffing van 80%).

Wilt u overleg over bovengenoemde én andere mogelijkheden om uw resterende ruimte te benutten? Of heeft u nog vragen over de werkkostenregeling in het algemeen? Neem dan contact met ons op.

 

Ga terug

Aanmelden Nieuwsbrief

MevrouwHeer


Door aanmelding op de nieuwsbrief stem ik ermee in akkoord te zijn met de voorwaarden en de privacyverklaring van Accountantskantoor de Lange
Klik hier voor de privacyverklaring