0252-220540 info@acc-delange.nl
Aanmelden nieuwsbrief

De Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers en verandert regelmatig. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. De belangrijkste zaken hebben wij voor u op een rij gezet.

  • Het basiscontract wordt ingevoerd. Hierin worden minimumeisen gesteld aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, dit gaat onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion. Ook worden de rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverleners vermeld. De mogelijkheid om meer te doen blijft bestaan, hiervoor kunnen maatwerkafspraken worden gemaakt.
  • De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk, ook als de werknemer nog niet verzuimt of klachten heeft. Dit kan bijvoorbeeld via een open spreekuur. Iedere werknemer heeft dus het recht om zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te bezoeken. Dit heeft als doel klachten en verzuim te voorkomen.
  • Om goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk te verkrijgen moet de bedrijfsarts zelf ook iedere werkplek kunnen bezoeken. Zo kan hij het bedrijf beter leren kennen.
  • De werknemer kan een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen wanneer hij twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies. Bedrijfsartsen moeten dit verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De werkgever betaalt deze second opinion.
  • Preventie staat nog meer centraal. Zo wordt aangegeven dat de bedrijfsarts de werkgever moet adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van de werknemers. Ook is opgenomen dat de bedrijfsarts adviseert bij ziekteverzuimbegeleiding in plaats van bijstand te verlenen. Hiermee wordt benadrukt dat het de werkgever is die verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding.
  • Het signaleren en melden van beroepsziekten was al een taak van de bedrijfsarts. Het basiscontract stelt nu dat de bedrijfsarts beroepsziekten moet kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en hier dus ook tijd aan moet kunnen besteden.
  • Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen. Dit geldt vanaf nu voor alle bedrijfsartsen, ook als zij niet werkzaam zijn bij een gecertificeerde arbodienst en bijvoorbeeld werken als zelfstandig bedrijfsarts.
  • Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een stevigere rol in de nieuwe Arbowet. Elk bedrijf moest al ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. De preventiemedewerker heeft als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.

De nieuwe Arbowet is per 1 juli 2017 ingegaan. Tot 1 juli 2018 krijgen werkgevers en arbodienstverleners de tijd om de contracten aan te passen. Dat kan door middel van een aanvulling op het bestaande contract of door een nieuw contract af te sluiten.

Ga terug

Aanmelden Nieuwsbrief

MevrouwHeer


Door aanmelding op de nieuwsbrief stem ik ermee in akkoord te zijn met de voorwaarden en de privacyverklaring van Accountantskantoor de Lange
Klik hier voor de privacyverklaring