Update coronanieuws t/m 15 mei 2020

De overheid heeft steunmaatregelen getroffen om u door de coronacrisis heen te helpen. We willen u graag informeren over de belangrijkste maatregelen en laatste ontwikkelingen die voor u van belang zijn.

Meer lezen

Loonheffingen in coronatijd

Vanwege de coronacrisis zijn er ook een aantal maatregelen getroffen op het terrein van de loonheffingen. Die maatregelen hebben betrekking op de onbelaste vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt doen, maar ook op enkele administratieve verplichtingen. Hierna volgt een beknopt overzicht.

Meer lezen

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Het kabinet ziet de uitbraak van het COVID-19-coronavirus niet meer als een normaal ondernemersrisico en zal u als werkgever hierbij ondersteunen. U kunt op grond van de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid’ (NOW) een subsidie ontvangen met als doel het tegemoetkomen in de betaling van uw loonkosten.

Meer lezen

Coronamaatregelen voor ondernemers

Om ondernemers die getroffen worden door de maatregelen rondom het coronavirus te ondersteunen , heeft de overheid financiële ondersteuning toegezegd. In dit bericht worden de regelingen TOGS en Tozo uitgelicht.

Meer lezen

Maatregelen Coronavirus

Het Coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. Een epidemie van deze omvang kan uw onderneming serieuze problemen bezorgen. De overheid heeft al verschillende steunmaatregelen getroffen om u door de Coronacrisis heen te helpen.

Meer lezen

Economische maatregelen in verband met coronavirus

De ministers van Economische Zaken en Financiën hebben bekend gemaakt welke economische maatregelen het kabinet treft in verband met het coronavirus. Bijvoorbeeld werktijdverkorting of uitstel van betaling bij de Belastingdienst zijn mogelijk.

Meer lezen

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking?

Traditiegetrouw ontvangt u deze maand weer de jaarlijkse WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op de peildatum 1 januari 2019. Op basis van deze WOZ-waarde stelt de gemeente uw aanslag voor de onroerendezaakbelastingen voor dit jaar vast. De WOZ-waarde is echter ook voor steeds meer andere belastingen van belang.

Meer lezen

Milieulijst en Energielijst 2020

Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Meer lezen

Actiepunten eind 2019

In de brochure “Actiepunten eind 2019” hebben wij enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2020 en andere wet- en regelgeving overzichtelijk voor u op een rij gezet.

Meer lezen

Nieuwe werknemer? Stel zijn identiteit correct vast!

Iedereen moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs, ook op de werkplek. Als werkgever bent u verplicht de identiteit van uw werknemers te controleren. Voor u als werkgever bestaat de identificatieplicht uit verificatieplicht, bewaarplicht en zorgplicht.

Meer lezen

Nieuwe berekening transitievergoeding onder de Wet arbeidsmarkt in balans

Tot voor kort was het advies om bij tijdelijke arbeidscontracten de volgorde 7 maanden + 8 maanden + 8 maanden aan te houden, zodat de maximale arbeidsduur met de werknemer uitkomt op 23 maanden. Daarmee blijft de arbeidsduur precies onder de 24 maanden, waardoor u geen transitievergoeding verschuldigd bent bij een definitief afscheid na het derde contract.

Dit advies kan in de prullenbak. Vanaf 1 januari 2020 betaalt u namelijk onder de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) niet pas na 24 maanden een transitievergoeding, maar al vanaf dag één. Ook de berekeningswijze van de transitievergoeding wijzigt vanaf 1 januari 2020. Hoe dit precies zit, dat leest u hierna.

Meer lezen

Opgepast met oproepkrachten onder de Wet arbeidsmarkt in balans

Maakt u gebruik van oproepkrachten? Dan zijn in 2020 met de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) enkele belangrijke wijzigingen voor u van belang. Niet alleen verandert dan de definitie van een oproepovereenkomst, ook moet u de oproepkracht voortaan ruim op tijd oproepen. En u bent verplicht iedere 12 maanden met elkaar om de tafel te gaan zitten. Hierna leest u wat er wijzigt in uw samenwerking met de oproepkracht en hoe u daar dit jaar al op kunt anticiperen.

Meer lezen

Belastingplan 2020

In onze Prinsjesdagspecial zetten wij voor u de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2020 en aanvullende wetsvoorstellen op een rij.

Meer lezen

Subsidie regelingen duurzame energie, energiebesparing en klimaatinvesteringen

Vanaf 29 oktober tot en met 14 november 2019 wordt de subsidieregeling ‘Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)’ weer opengesteld. Ook is vanaf 2 september 2019 de Subsidieregeling eigen huis (SEEH) in ietwat gewijzigde vorm opnieuw opengesteld. Daarnaast heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de nieuwe subsidieregeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VKII) gepubliceerd.

Meer lezen

Hogere werkgeverslasten bij flexibele arbeidsovereenkomsten

Door meerdere maatregelen in de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wil de regering u als werkgever stimuleren om meer vaste en minder flexibele arbeidsovereenkomsten met werknemers te sluiten. De meeste wijzigingen in de Wab vinden plaats in het arbeidsrecht, maar er zijn ook gevolgen voor de WW-premie. Een flexibele arbeidsovereenkomst kan vanaf 2020 een kostbare aangelegenheid worden.

Meer lezen

Gewijzigde ketenregeling in de Wet arbeidsmarkt in balans

Wilt u geen medewerkers in vaste dienst hebben, pas dan op met het aantal tijdelijke contracten dat u aanbiedt. Ook kunt u slechts een beperkt aantal jaren een tijdelijk contract aanbieden. Dit aantal jaren wordt per 1 januari 2020 verruimd, zodat u een jaar langer de tijd krijgt om te ontdekken wat uw medewerker in zijn mars heeft. Maar houd er rekening mee dat dit niet helemaal zonder gevolg is; de transitievergoeding komt dan namelijk ook om de hoek kijken.

Meer lezen

Subsidieregeling praktijkleren

Werden er het afgelopen schooljaar leerlingen begeleid binnen uw onderneming? U komt dan mogelijk in aanmerking voor een subsidie in het kader van de “Subsidieregeling praktijkleren”. Met deze subsidieregeling kunt u maximaal € 2.700 ontvangen per gerealiseerde praktijkleer- of werkleerplaats per studiejaar.

Meer lezen

Regeling Piekarbeid

Sinds 1 januari 2015 geldt de regeling Piekarbeid. Werkgevers binnen de sectoren Open Teelten, Bloembollengroothandel en Glastuinbouw kunnen met deze regeling medewerkers inzetten voor piekarbeid.

Meer lezen

Controleer uw voorlopige berekening tegemoetkomingen Wtl

Werknemers met een kwetsbare positie kunnen u veel financieel voordeel opleveren. Of u hier recht op heeft, hoort u jaarlijks uiterlijk 15 maart van UWV. Zorg dat u geen voordeel misloopt: controleer vóór 1 mei of deze instantie in haar voorlopige berekening de juiste werknemers en bedragen in het vizier heeft.

Meer lezen

Milieulijst en Energielijst 2019 gepubliceerd

De regelingen Energie investeringsaftrek (EIA) en Milieu investeringsaftrek (MIA) bieden een fiscale korting voor ondernemers die investeren in energiezuinige en/of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De investeringen die hiervoor in aanmerking komen, staan op de jaarlijkse Energie- en Milieulijst. Onlangs verschenen de nieuwe lijsten voor 2019.

Meer lezen

Meer loonbelastingtabellen in 2019 – inwoner of niet-inwoner?

Met ingang van 1 januari 2019 komen er meer loonbelastingtabellen. Dat komt door het verschil tussen inwoners en niet-inwoners van Nederland voor de heffingskortingen. En omdat enkele belastingverdragen zijn aangepast, zijn er vanaf 1 januari 2019 witte tabellen voor alle herleidingsregels.

Meer lezen

Actiepunten eind 2018

In de brochure ‘Actiepunten eind 2018’ hebben wij enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2019 en andere wet- en regelgeving overzichtelijk voor u op een rij gezet. Ook leest u veel praktische actiepunten, waarmee u zich kunt voorbereiden op de nieuwe regels. Zo kunt u risico’s vermijden of voordeel behalen. 

Meer lezen

Btw-gevolgen verhoging btw-tarief van 6% naar 9%

Per 1 januari 2019 wordt het verlaagd btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Dit voorstel is op 15 november 2018 door de Tweede Kamer aangenomen en zal in december 2018 door de Eerste Kamer behandeld worden. Wat zijn de gevolgen van deze btw-verhoging?

Meer lezen

Fiets van de zaak aantrekkelijker

Ondernemers en werknemers kunnen eenvoudiger een fiets, elektrische fiets of speed pedelec van de zaak gebruiken voor privédoeleinden. Er komt net als voor (het privégebruik van) auto’s van de zaak een forfaitaire bijtelling voor het privégebruik van de bedrijfsfiets.

Meer lezen

Belastingplan 2019

Wat staat er in het Belastingplan 2019 dat onlangs is aangeboden aan het parlement? Graag informeren wij u over de belangrijkste fiscale wijzigingen.

Meer lezen

Verscherpt toezicht op werken met zzp’ers

Het toezicht op het werken met zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is verscherpt sinds 1 juli 2018. De Belastingdienst handhaaft nu bij alle kwaadwillenden en niet alleen bij de ernstigste kwaadwillenden. Dit ondanks het feit dat de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) door de Belastingdienst opgeschort blijft tot in ieder geval 1 januari 2020.

Meer lezen

Per 1 augustus nieuwe subsidieronde van Tel mee met Taal

Vanaf 1 augustus start een extra aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal. Het kabinet trekt vanaf dit jaar structureel 5 miljoen euro per jaar extra uit voor de aanpak van laaggeletterdheid.
Aanvragen kan vanaf 1 augustus tot en met 15 oktober 2018. De subsidie wordt uitgekeerd op een ‘op is op’ basis.

Wees er dus snel bij!

Meer lezen

Werken met vakantiekrachten

Als u in de vakantieperiode studenten of scholieren inschakelt, kunt u gebruik maken van de studenten- en scholierenregeling. Hierdoor kunt u het brutoloon van de door u ingeschakelde vakantiekrachten vaak netto uitbetalen. Hoe zit dat? Waar moet u op letten?

Meer lezen

Heeft u uw arbeidsongeschiktheidsrisico al verzekerd?

U heeft vast wel eens nagedacht over de gevolgen van mogelijke arbeidsongeschiktheid. In die omstandigheid krijgt u niet alleen te maken met een forse inkomensachteruitgang, maar ook met extra zorgkosten. Veel hangt dan af van uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk om de risico’s in kaart te brengen, zodat zichtbaar is wat er gebeurt wanneer u onverhoopt geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt.

Meer lezen

Meer subsidie voor verwijderen asbestdaken

Wilt u uw asbestdaken verwijderen? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen gebruik maken van de subsidieregeling.

Meer lezen

Uit eten met de klant: met wie en waarom?

Ondernemers kunnen vaak buiten de deur eten op kosten van de zaak. Bijvoorbeeld met een (potentiële) klant, een medewerker, een sollicitant etc., als het maar zakelijk is. De fiscus controleert dit namelijk.

Meer lezen

Energie- en Milieulijst 2018 beschikbaar

De Energielijst 2018 en de Milieulijst 2018 zijn gepubliceerd. De Energielijst vermeldt de energiebesparende investeringen in bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan, die in 2018 in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). De Milieulijst vermeldt de milieuvriendelijke investeringen die in 2018 in aanmerking komen voor de Variabele afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en/of de Milieu-investeringaftrek (MIA). De aanvragen voor de MIA/Vamil of de EIA dient u in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Meer lezen

Eindejaarstips en aandachtspunten 2017

Met het einde van het jaar in zicht is het een goed moment om uw fiscale koers te bepalen voor 2018.  Zijn er acties die u nu al moet ondernemen of vragen bepaalde zaken juist om uitstel? Misschien zijn er veranderingen waarmee u rekening moet houden? 

Meer lezen

Loonkostenvoordeel per 2018

De huidige premiekortingen worden met ingang van 2018 vervangen door Loonkostenvoordelen (LKV) geregeld in de Wet tegemoetkomingen loondomein. Kort samengevat houdt een LKV in dat een werkgever een tegemoetkoming per uur ontvangt voor elk verloond uur voor aangewezen werknemers. Het gaat daarbij om (nieuwe) werknemers met een minder goede toegang tot de arbeidsmarkt.

Meer lezen

Plannen regeerakkoord

De belangrijkste fiscale en arbeidsrechtelijke punten uit het regeerakkoord 2017-2021 van het kabinet-Rutte III hebben wij voor u op een rij gezet. De plannen moeten nog in concrete voorstellen worden omgezet, waarover de Tweede en daarna de Eerste Kamer nog moet beslissen.

Meer lezen

Belastingplan 2018

De fiscale wetgeving wijzigt ieder jaar. Wij informeren u graag over een aantal belangrijke voorstellen van het Belastingplan 2018 die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd.

Meer lezen

Handhaving Wet DBA verder uitgesteld tot 1 juli 2018

De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is verder uitgesteld tot in ieder geval 1 juli 2018. U hoeft als opdrachtgever en opdrachtnemer daardoor geen boetes of naheffingen te vrezen, wanneer achteraf wordt geconstateerd dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Meer lezen

Dak met asbest? Doe er wat aan!

In en op veel stallen en opslagruimten die gebouwd zijn tot aan 1993, is asbest verwerkt. Vooral in golfplaten en in gevels. Dit betekent een risico voor de gezondheid van de ondernemer én de omgeving. Ook de waarde van het vastgoed daalt. Het is dus in uw persoonlijk en bedrijfsbelang om die risico’s waar mogelijk te beperken.

Meer lezen

Ontdek de nieuwe Nmbrs(r) ESS app!

U had al de mogelijkheid om uw werknemers van een eigen login te voorzien voor de online portal van Nmbrs. Hierin heeft u de keuze om de werknemers alleen toegang tot de salarisspecificaties te geven of een meer uitgebreide login die ook geschikt is voor het inzien van documenten, verlofsaldo’s en het uitvoeren van verlofaanvragen. Er is nu ook een gratis App voor tablets en smartphones beschikbaar.

Meer lezen

Zorg dat alle (e-)facturen aan de eisen voldoen

De factuur is een belangrijk document in de btw. Niet voor niets zijn daar de nodige voorwaarden aan verbonden. Maar wat als de factuur van uw bedrijf niet aan alle voorwaarden voldoet? Hoe zit het eigenlijk met elektronisch factureren?

Meer lezen

Verhoging minimum(jeugd)loon

Vanaf 1 juli 2017 gaat u meer betalen voor de jongeren die u in dienst heeft. Dan gaat namelijk het minimum(jeugd)loon omhoog. Uw jonge werknemers gaan u dan dus meer kosten. Om de pijn hiervan enigszins te verzachten, kunt u een tegemoetkoming krijgen. Hoe, dat leest u hierna.

Meer lezen

De proefplaatsing

Met toestemming van het UWV kan een vangnetter (of werkloze of arbeidsongeschikte) – met behoud van uitkering – bij een werkgever passende arbeid verrichten gedurende een proefperiode van 2 maanden met een mogelijke verlenging tot 6 maanden. De werkgever hoeft gedurende die periode geen loon te betalen. De proefplaatsing is dus kosteloos.

Meer lezen

Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden en met ingang van 2017 verandert er weer het nodige in de wetgeving. Zijn er nog zaken die u in 2016 zou moeten gaan regelen omdat ze u nog een fiscaal voordeel kunnen opleveren? U leest het in de eindejaarstips. Een aantal van de maatregelen is echter […]

Meer lezen

Invoering Wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2018

Staatssecretaris Wiebes heeft meer tijd nodig om de onrust en knelpunten omtrent de Wet DBA weg te nemen en heeft daarom besloten om de implementatietermijn voor de volledige invoering van de Wet DBA te verlengen tot in ieder geval 1 januari 2018. Daarmee is ook de repressieve handhaving tot die datum opgeschort.

Meer lezen

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis

Heeft u een eigen woning en wilt u wel energiebesparende maatregelen treffen, maar vindt u dat te kostbaar? Weet dan dat u subsidie kunt krijgen, waarmee u de kosten kunt beperken. Neemt u ten minste twee energiebesparende maatregelen voor uw koopwoning, dan kan de “Subsidieregeling energiebesparing eigen huis” interessant voor u zijn.

Meer lezen

Belastingplannen 2017

De fiscale wetgeving wordt ieder jaar aangepast. Met deze brief informeren wij u graag over de Belastingplannen 2017 die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd.

Meer lezen

Geen risico met meldplicht datalekken?

Sinds 1 januari 2016 heeft iedere ondernemer een meldplicht bij datalekken, bijvoorbeeld door het kwijtraken van een USB-stick of een laptop, computerinbraak door een hacker, enz. Wat zegt de nieuwe wet dat u dan absoluut moet doen?

Meer lezen

Meer, minder of geen transitievergoeding

Met de komst van de Wet werk en zekerheid is de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechterformule vervangen door de transitievergoeding. Hoewel de hoofdregel duidelijk lijkt, roept de transitievergoeding toch veel vragen op.

Meer lezen

Update arbeidszaken

Minister Asscher heeft een aantal maatregelen aangekondigd om de knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen. Wat is belangrijk voor u als werkgever? Een kort overzicht van de wijzigingen hebben wij voor u op een rij gezet.

Meer lezen

Bijverdienen mag, maar hoeveel?

Nu de vakantieperiode nadert, is een veel gestelde vraag hoeveel een kind mag bijverdienen zonder dat de kinderbijslag of studiefinanciering in gevaar komt. Hoe zit dat in 2016?

Meer lezen

WAADI

Via de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) wil de overheid malafide uitzendbureaus aanpakken. Uitzendbureaus zijn verplicht zich als zodanig in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze registratieplicht geldt voor iedereen die als uitlener arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een inlener.

Meer lezen

Energielijst en Milieulijst 2016 gepubliceerd

De Energielijst 2016 en de Milieulijst 2016 zijn op 30 december 2015 in de Staatscourant gepubliceerd. De Energielijst 2016 bevat energiebesparende technieken die in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek (EIA). Het aftrekpercentage gaat in 2016 omhoog van 41,5% naar 58%. Het budget van de EIA wordt verhoogd van € 106 miljoen in 2015 naar € 161 miljoen in 2016.

Meer lezen

Eindejaarstips 2015

Het nieuwe jaar brengt veranderingen in wet- en regelgeving met zich mee. Welke financiële en fiscale voordelen kunt u nog in 2015 behalen? En waar moet u rekening mee houden gezien de wijzigingen die op stapel staan voor 2016?

Meer lezen

Kerstpakketten: bestellen en aanwijzen!

Veel werkgevers geven hun werknemers ieder jaar een kerstpakket. Tot 2015 mocht u een kerstpakket fiscaal vriendelijk verstrekken aan uw personeel. In de WKR moeten kerstpakketten echter ondergebracht worden in de zogenaamde ‘vrije ruimte’. Hoe pakt dit fiscaal uit?

Meer lezen

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel doorwerken na AOW

De Eerste Kamer heeft op 29 september 2015 ingestemd met het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Hierdoor wordt het vanaf 2016 voor AOW’ers makkelijker om door te werken op basis van een arbeidsovereenkomst, bij de eigen of bij een andere werkgever.

Meer lezen

Belastingplannen 2016

De fiscale wetgeving wordt ieder jaar aangepast. Met deze brief informeren wij u graag over de Belastingplannen 2016 die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Maar ook over andere wetsvoorstellen waarvan enkele inmiddels zijn aangenomen, zoals de Wet werk en zekerheid en de Wet aanpak schijnconstructies. Andere wetsvoorstellen zijn nog in de maak (Autobrief 2.0) of in behandeling bij de Eerste of Tweede Kamer en kunnen dus op onderdelen nog wijzigen. Naast informatie over nieuwe wetgeving, bevat deze brief ook een overzicht met tips, actie- en aandachtspunten waarmee u uw fiscale voordelen dit jaar nog optimaal kunt benutten.

Meer lezen

Stimuleringsregeling Taal voor Werknemers

Worden uw werknemers beperkt in de uitvoering van hun werkzaamheden, doordat hun vaardigheden op het gebied van lezen en schrijven ontoereikend zijn? De “Stimuleringsregeling Taal voor Werknemers” biedt u de mogelijkheid om twee derde van een taalcursus of opleiding te financieren met een subsidie van maximaal € 1.800 per taaltraject.

Meer lezen

Autobelastingen in 2015, 2016 en 2017

In 2015 en 2016 veranderen de bijtelling en BPM voor zakelijke auto’s. U kunt besparen door nog dit jaar een nieuwe auto te kopen of leasen, want in 2017 volgen waarschijnlijk de echt grote hervormingen. Hieronder leest u alles over de nieuwe regels in 2015 en 2016 én de plannen voor 2017-2020.

Meer lezen

Rittenadministratie moet adressen bevatten

Een werknemer die een rittenregistratie bijhoudt om aan de bijtelling privégebruik auto te ontkomen, moet er wel voor zorgen dat deze aan de wettelijke eisen voldoet. En dat betekent onder meer dat de rittenregistratie de adressen van de bestemmingen moet bevatten, zo heeft Hof Den Haag bevestigd.

Meer lezen

Uw kinderen bij u aan het vakantiewerk

Stel: u heeft een winkel en uw kind werkt in de vakantie mee in uw bedrijf. Hoe zit dat dan fiscaal? Bestaat er iets fiscaalvriendelijks voor uw zoon- of dochter?

Werknemersverzekeringen
Voor normale vakantiekrachten moet u bovenop het brutoloon nog een bijdrage betalen voor werknemersverzekeringen (WIA, WAO en WW: voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid). Deze bijdrage is al gauw zo’n 10 à 15% van het brutoloon. Dit is voor uw eigen kind soms niet nodig. Hoe zit dat precies?

Meer lezen

Creditfacturen goed verwerken

Stuurt u als ondernemer uw afnemers een creditfactuur, dan mag u de daarop vermelde btw niet verrekenen in uw reguliere btw-aangifte. Een collega-ondernemer deed dit structureel wel en dat kwam hem duur te staan.

Meer lezen

Aanmelden Nieuwsbrief

MevrouwHeer


Door aanmelding op de nieuwsbrief stem ik ermee in akkoord te zijn met de voorwaarden en de privacyverklaring van Accountantskantoor de Lange
Klik hier voor de privacyverklaring