0252-220540 info@acc-delange.nl
Aanmelden nieuwsbrief

De belangrijkste fiscale en arbeidsrechtelijke punten uit het regeerakkoord 2017-2021 van het kabinet-Rutte III hebben wij voor u op een rij gezet. De plannen moeten nog in concrete voorstellen worden omgezet, waarover de Tweede en daarna de Eerste Kamer nog moet beslissen.


Inkomstenbelasting
 

 • Er komt een 2-schijvenstelsel met een basistarief van 36,93% en een toptarief van 49,5%. Voor AOW-gerechtigden blijven 3 schijven bestaan. Het eindpunt van de huidige 3e schijf (de 1e schijf in de nieuwe tariefstructuur) wordt gedurende de kabinetsperiode bevroren op niveau 2018 (ca. € 68.600).
 • De hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2020 met 3% per jaar afgebouwd, zodat vanaf 2023 de aftrek maximaal 36,93% bedraagt.
 • Het eigenwoningforfait wordt vanaf 2020 verlaagd van 0,75% naar 0,6% over de WOZ-waarde van de woning vanaf € 75.000.
 • De regeling waarbij u geen eigenwoningforfait hoeft bij te tellen bij uw inkomen als u geen of slechts een kleine hypotheek heeft, wordt in 30 jaar stapsgewijs afgeschaft.
 • Het heffingsvrije vermogen in box 3 wordt verhoogd naar € 30.000 (€ 60.000 voor fiscale partners).
 • Het box 2-tarief wordt in stappen verhoogd van 25% naar 28,5% in 2021.
 • De onbelaste vrijwilligersvergoeding van € 1.500 per kalenderjaar wordt verhoogd met € 200.
 • De aftrekpost voor scholingskosten wordt vervangen door een individuele leerrekening voor alle Nederlanders die een startkwalificatie hebben gehaald.


Vennootschapsbelasting 

 • De tarieven in de vennootschapsbelasting gaan in stappen van 20% en 25% naar 16% en 21% per 2021. Om een sterke aanzuigende werking naar de BV te voorkomen en om een globaal evenwicht te houden in belastingdruk wordt het box 2-tarief in stappen verhoogd van 25% naar 28,5% in 2021.
 • De stapsgewijze verlenging van de 1e schijf in de vennootschapsbelasting van € 200.000 naar € 350.000 (vanaf 2018, vastgelegd in Belastingplan 2017) wordt teruggedraaid waardoor de schijfgrens ook na 2017 € 200.000 bedraagt.
 • Momenteel is een verlies in de vpb verrekenbaar met de winst van het voorafgaande jaar (carry back) of de 9 jaren daarna (carry forward). De carry forward wordt beperkt tot 6 jaar.
 • Vpb-ondernemers mogen een gebouw in eigen gebruik afschrijven tot maximaal 100% van de WOZ-waarde (was 50%). 


Omzetbelasting
 

 • Het verlaagde btw-tarief wordt verhoogd van 6% naar 9%. 


Loonbelasting

 • Na evaluatie van de huidige tijdelijke ‘gebruikelijk-loonregeling’ (loon voor dga’s) zal het kabinet bezien of de regeling moet worden aangepast.


A
rbeidsrecht 

 • Werknemers met een tijdelijk contract krijgen pas na 3 jaar een contract voor onbepaalde tijd.
 • Er komt een compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag door langdurige ziekte.
 • Werknemers krijgen direct (en niet pas na 2 jaar) recht op een transitievergoeding.
 • De proeftijd bij arbeidscontracten voor onbepaalde tijd wordt verruimd naar maximaal 5 maanden.
 • Oproepkrachten met een nulurencontract hoeven onder voorwaarden niet bij iedere oproep te verschijnen en krijgen recht op loon bij afzegging van een oproep.
 • U gaat minder WW-premie betalen wanneer u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbiedt dan wanneer u tijdelijke arbeidsovereenkomsten aanbiedt.
 • Het kraamverlof voor partners gaat van 2 naar 5 dagen met doorbetaling van loon van de werkgever. Vanaf medio 2020 komt daar 5 weken verlof bij en krijgt de partner een uitkering van het UWV.
 • Payrolling wordt beperkt.
 • Tewerkstellingsvergunningen worden voor maximaal 3 jaar verleend.
 • Ontslagrecht wordt versoepeld maar de rechter kan een hogere vergoeding toekennen.
Ga terug

Aanmelden Nieuwsbrief

MevrouwHeer


Door aanmelding op de nieuwsbrief stem ik ermee in akkoord te zijn met de voorwaarden en de privacyverklaring van Accountantskantoor de Lange
Klik hier voor de privacyverklaring