Loonheffingen in coronatijd

Vanwege de coronacrisis zijn er ook een aantal maatregelen getroffen op het terrein van de loonheffingen. Die maatregelen hebben betrekking op de onbelaste vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt doen, maar ook op enkele administratieve verplichtingen. Hierna volgt een beknopt overzicht.

Lees meer

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Het kabinet ziet de uitbraak van het COVID-19-coronavirus niet meer als een normaal ondernemersrisico en zal u als werkgever hierbij ondersteunen. U kunt op grond van de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid’ (NOW) een subsidie ontvangen met als doel het tegemoetkomen in de betaling van uw loonkosten.

Lees meer

Maatregelen Coronavirus

Het Coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. Een epidemie van deze omvang kan uw onderneming serieuze problemen bezorgen. De overheid heeft al verschillende steunmaatregelen getroffen om u door de Coronacrisis heen te helpen.

Lees meer

Economische maatregelen in verband met coronavirus

De ministers van Economische Zaken en Financiën hebben bekend gemaakt welke economische maatregelen het kabinet treft in verband met het coronavirus. Bijvoorbeeld werktijdverkorting of uitstel van betaling bij de Belastingdienst zijn mogelijk.

Lees meer

Nieuwe werknemer? Stel zijn identiteit correct vast!

Iedereen moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs, ook op de werkplek. Als werkgever bent u verplicht de identiteit van uw werknemers te controleren. Voor u als werkgever bestaat de identificatieplicht uit verificatieplicht, bewaarplicht en zorgplicht.

Lees meer

Nieuwe berekening transitievergoeding onder de Wet arbeidsmarkt in balans

Tot voor kort was het advies om bij tijdelijke arbeidscontracten de volgorde 7 maanden + 8 maanden + 8 maanden aan te houden, zodat de maximale arbeidsduur met de werknemer uitkomt op 23 maanden. Daarmee blijft de arbeidsduur precies onder de 24 maanden, waardoor u geen transitievergoeding verschuldigd bent bij een definitief afscheid na het derde contract.

Dit advies kan in de prullenbak. Vanaf 1 januari 2020 betaalt u namelijk onder de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) niet pas na 24 maanden een transitievergoeding, maar al vanaf dag één. Ook de berekeningswijze van de transitievergoeding wijzigt vanaf 1 januari 2020. Hoe dit precies zit, dat leest u hierna.

Lees meer

Opgepast met oproepkrachten onder de Wet arbeidsmarkt in balans

Maakt u gebruik van oproepkrachten? Dan zijn in 2020 met de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) enkele belangrijke wijzigingen voor u van belang. Niet alleen verandert dan de definitie van een oproepovereenkomst, ook moet u de oproepkracht voortaan ruim op tijd oproepen. En u bent verplicht iedere 12 maanden met elkaar om de tafel te gaan zitten. Hierna leest u wat er wijzigt in uw samenwerking met de oproepkracht en hoe u daar dit jaar al op kunt anticiperen.

Lees meer

Hogere werkgeverslasten bij flexibele arbeidsovereenkomsten

Door meerdere maatregelen in de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wil de regering u als werkgever stimuleren om meer vaste en minder flexibele arbeidsovereenkomsten met werknemers te sluiten. De meeste wijzigingen in de Wab vinden plaats in het arbeidsrecht, maar er zijn ook gevolgen voor de WW-premie. Een flexibele arbeidsovereenkomst kan vanaf 2020 een kostbare aangelegenheid worden.

Lees meer

Gewijzigde ketenregeling in de Wet arbeidsmarkt in balans

Wilt u geen medewerkers in vaste dienst hebben, pas dan op met het aantal tijdelijke contracten dat u aanbiedt. Ook kunt u slechts een beperkt aantal jaren een tijdelijk contract aanbieden. Dit aantal jaren wordt per 1 januari 2020 verruimd, zodat u een jaar langer de tijd krijgt om te ontdekken wat uw medewerker in zijn mars heeft. Maar houd er rekening mee dat dit niet helemaal zonder gevolg is; de transitievergoeding komt dan namelijk ook om de hoek kijken.

Lees meer

Subsidieregeling praktijkleren

Werden er het afgelopen schooljaar leerlingen begeleid binnen uw onderneming? U komt dan mogelijk in aanmerking voor een subsidie in het kader van de “Subsidieregeling praktijkleren”. Met deze subsidieregeling kunt u maximaal € 2.700 ontvangen per gerealiseerde praktijkleer- of werkleerplaats per studiejaar.

Lees meer

Regeling Piekarbeid

Sinds 1 januari 2015 geldt de regeling Piekarbeid. Werkgevers binnen de sectoren Open Teelten, Bloembollengroothandel en Glastuinbouw kunnen met deze regeling medewerkers inzetten voor piekarbeid.

Lees meer

Controleer uw voorlopige berekening tegemoetkomingen Wtl

Werknemers met een kwetsbare positie kunnen u veel financieel voordeel opleveren. Of u hier recht op heeft, hoort u jaarlijks uiterlijk 15 maart van UWV. Zorg dat u geen voordeel misloopt: controleer vóór 1 mei of deze instantie in haar voorlopige berekening de juiste werknemers en bedragen in het vizier heeft.

Lees meer

Meer loonbelastingtabellen in 2019 – inwoner of niet-inwoner?

Met ingang van 1 januari 2019 komen er meer loonbelastingtabellen. Dat komt door het verschil tussen inwoners en niet-inwoners van Nederland voor de heffingskortingen. En omdat enkele belastingverdragen zijn aangepast, zijn er vanaf 1 januari 2019 witte tabellen voor alle herleidingsregels.

Lees meer

Fiets van de zaak aantrekkelijker

Ondernemers en werknemers kunnen eenvoudiger een fiets, elektrische fiets of speed pedelec van de zaak gebruiken voor privédoeleinden. Er komt net als voor (het privégebruik van) auto’s van de zaak een forfaitaire bijtelling voor het privégebruik van de bedrijfsfiets.

Lees meer

Per 1 augustus nieuwe subsidieronde van Tel mee met Taal

Vanaf 1 augustus start een extra aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal. Het kabinet trekt vanaf dit jaar structureel 5 miljoen euro per jaar extra uit voor de aanpak van laaggeletterdheid.
Aanvragen kan vanaf 1 augustus tot en met 15 oktober 2018. De subsidie wordt uitgekeerd op een ‘op is op’ basis.

Wees er dus snel bij!

Lees meer

Werken met vakantiekrachten

Als u in de vakantieperiode studenten of scholieren inschakelt, kunt u gebruik maken van de studenten- en scholierenregeling. Hierdoor kunt u het brutoloon van de door u ingeschakelde vakantiekrachten vaak netto uitbetalen. Hoe zit dat? Waar moet u op letten?

Lees meer

Loonkostenvoordeel per 2018

De huidige premiekortingen worden met ingang van 2018 vervangen door Loonkostenvoordelen (LKV) geregeld in de Wet tegemoetkomingen loondomein. Kort samengevat houdt een LKV in dat een werkgever een tegemoetkoming per uur ontvangt voor elk verloond uur voor aangewezen werknemers. Het gaat daarbij om (nieuwe) werknemers met een minder goede toegang tot de arbeidsmarkt.

Lees meer

Nieuwe ontwikkelingen Arbowet

De Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers en verandert regelmatig. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. De belangrijkste zaken hebben wij voor u op een rij gezet.

Lees meer

Ontdek de nieuwe Nmbrs(r) ESS app!

U had al de mogelijkheid om uw werknemers van een eigen login te voorzien voor de online portal van Nmbrs. Hierin heeft u de keuze om de werknemers alleen toegang tot de salarisspecificaties te geven of een meer uitgebreide login die ook geschikt is voor het inzien van documenten, verlofsaldo’s en het uitvoeren van verlofaanvragen. Er is nu ook een gratis App voor tablets en smartphones beschikbaar.

Lees meer

Verhoging minimum(jeugd)loon

Vanaf 1 juli 2017 gaat u meer betalen voor de jongeren die u in dienst heeft. Dan gaat namelijk het minimum(jeugd)loon omhoog. Uw jonge werknemers gaan u dan dus meer kosten. Om de pijn hiervan enigszins te verzachten, kunt u een tegemoetkoming krijgen. Hoe, dat leest u hierna.

Lees meer

De proefplaatsing

Met toestemming van het UWV kan een vangnetter (of werkloze of arbeidsongeschikte) – met behoud van uitkering – bij een werkgever passende arbeid verrichten gedurende een proefperiode van 2 maanden met een mogelijke verlenging tot 6 maanden. De werkgever hoeft gedurende die periode geen loon te betalen. De proefplaatsing is dus kosteloos.

Lees meer

Nieuw in 2017: het lage-inkomensvoordeel

Sinds 1 januari 2017 kunt u een vergoeding krijgen voor werknemers met een laag inkomen. Dit heet lage-inkomensvoordeel (LIV). De Belastingdienst keert de vergoeding automatisch uit. U hoeft zelf geen aanvraag in te dienen. Door de loonkosten van deze werknemers laag te houden wordt u gestimuleerd hen in dienst te houden of te nemen.

Lees meer

Meer, minder of geen transitievergoeding

Met de komst van de Wet werk en zekerheid is de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechterformule vervangen door de transitievergoeding. Hoewel de hoofdregel duidelijk lijkt, roept de transitievergoeding toch veel vragen op.

Lees meer

Update arbeidszaken

Minister Asscher heeft een aantal maatregelen aangekondigd om de knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen. Wat is belangrijk voor u als werkgever? Een kort overzicht van de wijzigingen hebben wij voor u op een rij gezet.

Lees meer

Voorkomen vast contract

De nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) moet uw werknemer sinds 1 juli 2015 sneller zicht geven op een vast contract. Hierop staat haaks uw belang bij het contract voor bepaalde tijd. Zo houdt u immers maximale flexibiliteit in uw bedrijf. Maar wat mag nog wel en wat niet? Zomaar een paar vragen waar u tegenaan loopt.

Lees meer

Kerstpakketten: bestellen en aanwijzen!

Veel werkgevers geven hun werknemers ieder jaar een kerstpakket. Tot 2015 mocht u een kerstpakket fiscaal vriendelijk verstrekken aan uw personeel. In de WKR moeten kerstpakketten echter ondergebracht worden in de zogenaamde ‘vrije ruimte’. Hoe pakt dit fiscaal uit?

Lees meer

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel doorwerken na AOW

De Eerste Kamer heeft op 29 september 2015 ingestemd met het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Hierdoor wordt het vanaf 2016 voor AOW’ers makkelijker om door te werken op basis van een arbeidsovereenkomst, bij de eigen of bij een andere werkgever.

Lees meer

Stimuleringsregeling Taal voor Werknemers

Worden uw werknemers beperkt in de uitvoering van hun werkzaamheden, doordat hun vaardigheden op het gebied van lezen en schrijven ontoereikend zijn? De “Stimuleringsregeling Taal voor Werknemers” biedt u de mogelijkheid om twee derde van een taalcursus of opleiding te financieren met een subsidie van maximaal € 1.800 per taaltraject.

Lees meer

Rittenadministratie moet adressen bevatten

Een werknemer die een rittenregistratie bijhoudt om aan de bijtelling privégebruik auto te ontkomen, moet er wel voor zorgen dat deze aan de wettelijke eisen voldoet. En dat betekent onder meer dat de rittenregistratie de adressen van de bestemmingen moet bevatten, zo heeft Hof Den Haag bevestigd.

Lees meer

Uw kinderen bij u aan het vakantiewerk

Stel: u heeft een winkel en uw kind werkt in de vakantie mee in uw bedrijf. Hoe zit dat dan fiscaal? Bestaat er iets fiscaalvriendelijks voor uw zoon- of dochter?

Werknemersverzekeringen
Voor normale vakantiekrachten moet u bovenop het brutoloon nog een bijdrage betalen voor werknemersverzekeringen (WIA, WAO en WW: voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid). Deze bijdrage is al gauw zo’n 10 à 15% van het brutoloon. Dit is voor uw eigen kind soms niet nodig. Hoe zit dat precies?

Lees meer

Aanmelden Nieuwsbrief

MevrouwHeer


Door aanmelding op de nieuwsbrief stem ik ermee in akkoord te zijn met de voorwaarden en de privacyverklaring van Accountantskantoor de Lange
Klik hier voor de privacyverklaring