Worden uw werknemers beperkt in de uitvoering van hun werkzaamheden, doordat hun vaardigheden op het gebied van lezen en schrijven ontoereikend zijn? De “Stimuleringsregeling Taal voor Werknemers” biedt u de mogelijkheid om twee derde van een taalcursus of opleiding te financieren met een subsidie van maximaal € 1.800 per taaltraject.

Omschrijving

Onlangs is de subsidieregeling “Stimuleringsregeling Taal voor Werknemers” gepubliceerd. Het doel van de regeling is het verbeteren van de Nederlandse lees- en schrijfvaardigheid van bijvoorbeeld uw buitenlandse werknemers, eventueel gecombineerd met andere vaardigheden zoals rekenen, digitale vaardigheden, luisteren en spreken.

Voorwaarden

In aanmerking komt in beginsel iedere werkgever, mits het een privaatrechtelijke rechtspersoon betreft (dus een besloten of naamloze vennootschap, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij, vereniging of stichting), ongeacht de branche of sector. Er moet sprake zijn van een dienstbetrekking tussen werkgever en werknemer.

Voorts moet de werknemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De werknemer moet in de uitvoering van zijn werkzaamheden worden beperkt, doordat zijn competenties op het gebied van lezen en/of schrijven ontoereikend zijn;
  • De werknemer heeft maximaal een diploma op mbo-4 of vergelijkbaar taalniveau in het Nederlands;
  • De werknemer is intrinsiek gemotiveerd zijn lees- en schrijfvaardigheden te verbeteren;
  • De werknemer heeft nog niet eerder een taaltraject gevolgd of is na een eerder traject nog aantoonbaar laaggeletterd om goed te kunnen functioneren op het werk;
  • De werknemer is wel aanspreekbaar in Nederlands.

Taalaanbieders 

De werkgevers hebben de keuze uit één van de onderstaande taalaanbieders:

  • Een taalaanbieder die is aangesloten bij de NRTO (overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland);
  • Een taalaanbieder vanuit een ROC;
  • Een andere taalaanbieder met een onderwijsbevoegdheid voor basisonderwijs of eerstegraads voortgezet onderwijs of tweedegraads voortgezet onderwijs in het Nederlands, NT2 of vreemde talen.

Subsidiabel bedrag 

De aanvraagtermijn loopt tot 14 oktober 2015. De cursus moet in 2015 starten na aanvraag van de subsidie en dient uiterlijk op 1 juli 2016 te zijn voltooid. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Subsidie wordt verstrekt zolang de beschikbare middelen toereikend zijn. Hiervoor geldt op = op.

Aanvraagtermijn

De subsidie bedraagt maximaal € 1.800 per taaltraject, met een maximum van € 25.000 per aanvrager. Het budget voor deze subsidieregeling bedraagt € 250.000.

 

Ga terug

Aanmelden Nieuwsbrief

MevrouwHeer


Door aanmelding op de nieuwsbrief stem ik ermee in akkoord te zijn met de voorwaarden en de privacyverklaring van Accountantskantoor de Lange
Klik hier voor de privacyverklaring