De VAR-verklaring blijft ook na 1 januari 2016 nog bestaan. Staatssecretaris Wiebes van Financiën stelt de invoering van de voorbeeldovereenkomsten uit tot 1 april 2016.

Zzp´ers hebben om te kunnen werken nu een VAR nodig van de belastingdienst. Het kabinet wil daar vanaf omdat mensen op papier kunnen werken als zzp´er maar in de praktijk eigenlijk in dienst zijn. Dat is lastig te controleren voor de belastingdienst en als het leidt tot problemen, zijn de financiële gevolgen altijd voor de zzp´er.

De VAR gaat verdwijnen en wordt vervangen door de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA). In deze nieuwe opzet gaat de fiscus werken met modelovereenkomsten per sector die zzp´ers en bedrijven kunnen gebruiken. Bedrijven kunnen zo vooraf zekerheid krijgen over de vraag of de belastingdienst accepteert dat er geen sprake is van een dienstverband. Is dat er wel, dan moeten er premies worden afgedragen.

Staatssecretaris Wiebes stelt het volgende voor:

  • Streefdatum voor de inwerkingtreding wordt 1 april 2016.
  • Overeenkomsten die voor 1 februari 2016 worden voorgelegd aan de belastingdienst, zullen voor 1 april 2016 zijn beoordeeld en, indien het oordeel is dat daarmee buiten dienstbetrekking wordt gewerkt, zo mogelijk gepubliceerd. Hoe sneller partijen hun (voorbeeld)overeenkomst aan de belastingdienst voorleggen, des te meer tijd er is voor overleg met de belastingdienst en de implementatie.
  • Er geldt een implementatietermijn tot 1 januari 2017. Dat houdt in dat alle opdrachtgevers en opdrachtnemers tot 1 januari 2017 de tijd hebben om zo nodig hun werkwijze aan te passen aan een werkwijze die is voorzien in een voorbeeld- of modelovereenkomst.  Tot die tijd zal de belastingdienst wel toezicht houden, maar niet handhaven. Dit betekent dat de belastingdienst waar nodig zal waarschuwen en partijen erop zal wijzen op welke punten een aanpassing van hun werkwijze nodig is om buiten dienstbetrekking te werken.
  • Het wetsvoorstel heeft geen terugwerkende kracht, dus tot op het moment van inwerkingtreding van de wet DBA blijft de vrijwarende werking van de VAR voor de opdrachtgever bestaan. Bij partijen die na 1 januari 2017 niet volgens een beoordeelde (voorbeeld)overeenkomst of modelovereenkomst werken, kan worden gehandhaafd als blijkt dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Als deze dienstbetrekking in 2016 al bestond, wordt door de vrijwaring alleen de periode vanaf 1 april 2016 in de handhaving betrokken. Indien na de inwerkingtreding wordt geconstateerd dat er sprake is van een dienstbetrekking, kunnen eventuele handhavingsmaatregelen dus niet zien op een periode waarvoor de opdrachtgever zich nog op de vrijwarende werking van de VAR kan beroepen.

 

Ga terug

Aanmelden Nieuwsbrief

MevrouwHeer


Door aanmelding op de nieuwsbrief stem ik ermee in akkoord te zijn met de voorwaarden en de privacyverklaring van Accountantskantoor de Lange
Klik hier voor de privacyverklaring