Vanaf 1 juli 2017 gaat u meer betalen voor de jongeren die u in dienst heeft. Dan gaat namelijk het minimum(jeugd)loon omhoog. Uw jonge werknemers gaan u dus meer kosten. Om de pijn hiervan enigszins te verzachten, kunt u een tegemoetkoming krijgen. Hoe, dat leest u hierna.

Meer loon voor uw jonge werknemers

Vanaf 1 juli 2017 hebben jongeren vanaf de leeftijd van 22 jaar recht op het volledige wettelijk minimumloon voor volwassenen. Nu hebben zij dit recht pas vanaf 23 jaar. Een jongere van 22 jaar verdient nu bij een fulltime dienstverband ten minste € 1.318,85 bruto per maand. Vanaf 1 juli 2017 wordt dat in ieder geval € 1.551,60, maar waarschijnlijk nog iets meer. Jaarlijks worden namelijk per 1 juli de minimum(jeugd)lonen naar boven bijgesteld.

Ook voor uw jonge werknemers van 18 tot en met 21 jaar gaat u meer loon betalen, omdat het wettelijk minimumjeugdloon wordt verhoogd. Hoeveel precies, dat is nu nog niet bekend. Het minimumloon voor deze jongeren bedraagt sinds 1 januari 2017 tussen € 706,00 (18-jarige) en € 1.124,90 (21-jarige) per maand. Het wettelijk minimumloon voor jongeren tot 18 jaar wijzigt per 1 juli 2017 alleen met de gebruikelijke verhoging.

Nieuwe regels voor ‘uitruil’ van (over)uren

Vanaf 1 januari 2018 mag u overuren van werknemers die het wettelijk minimumloon verdienen in bepaalde situaties niet meer geheel of gedeeltelijk uitruilen tegen andere arbeidsvoorwaarden (de zogenoemde cafetariaregeling). Je kunt dan nog wel vooraf met werknemers schriftelijk afspreken dat de overuren die tegen het wettelijk minimumloon worden betaald, worden uitgeruild tegen een compensatie in tijd. Vanaf 1 januari 2019 wordt deze uitruil verder beperkt en mag dit alleen nog als dit in een cao staat.

De tegemoetkoming

U kunt vanaf 2018 jaarlijks een tegemoetkoming krijgen voor de loonkosten van de jongeren die (niet meer, maar zeker ook niet minder dan) het wettelijk minimumloon verdienen. Die tegemoetkoming is het minimumjeugdloonvoordeel.

Wat is de procedure?

Uiterlijk op 15 maart 2019 ontvangt u van het UWV ‒ op basis van de loonaangiften over 2018, inclusief de correcties die uiterlijk januari 2019 zijn ingediend ‒ een voorlopig overzicht, waarin staat waarvoor u gecompenseerd wordt. U kunt eventuele fouten tot en met 1 mei 2019 laten herstellen door correctieberichten in te sturen. Daarna stuurt de Belastingdienst u uiterlijk 1 augustus 2019 een beschikking. Dit gebeurt op basis van de loonaangiften, die op 1 mei 2019 in de polis administratie van het UWV staan. Uiterlijk 12 september 2019 wordt het minimumjeugdloonvoordeel uitbetaald.

Wat moet u hiervoor doen?

Niet zo veel. De tegemoetkoming hoeft u niet aan te vragen, omdat die wordt vastgesteld aan de hand van de ingediende loonaangiften. Daarom moet u ervoor zorgen dat uw administratie op orde is en dat u tijdig de juiste gegevens aanlevert bij uw salarisadministrateur. Als u twijfelt of uw administratie voldoet, laat ons deze dan controleren en waar nodig corrigeren. Bovendien staat op het aangeven van onjuiste gegevens in de loonaangiften een boete van € 1.319 per verzuim per werknemer. Des te meer reden om te zorgen dat uw administratie correcte en volledige informatie bevat.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen of weet u niet zeker of uw administratie voldoende op orde is om de compensatie te benutten en om boetes te voorkomen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder om te zorgen dat u de compensatie niet misloopt en u boetes voorkomt.

Ga terug

Aanmelden Nieuwsbrief

MevrouwHeer


Door aanmelding op de nieuwsbrief stem ik ermee in akkoord te zijn met de voorwaarden en de privacyverklaring van Accountantskantoor de Lange
Klik hier voor de privacyverklaring