0252-220540 info@acc-delange.nl
Aanmelden nieuwsbrief

Werkkostenregeling

Op 1 januari 2011 is de werkkostenregeling (WKR) in de loonbelasting ingevoerd. In eerste instantie kon vrijwillig worden deelgenomen aan deze regeling, maar per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. Als werkgever kunt u onbelaste vergoedingen aan werknemers verstrekken.
U kunt hierbij denken aan: kerstpakketten, bonussen, een fiets of maaltijden.

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Onder de werkkostenregeling mag u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon, de vrije ruimte, besteden aan specifieke onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. U moet deze vergoedingen en verstrekkingen dan wel apart registreren in uw administratie.

Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt u geen loonbelasting. Over het bedrag dat boven de vrije ruimte uitkomt, betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%.

Daarnaast zijn bepaalde vergoedingen en verstrekkingen vrijgesteld of worden ze in het kader van de werkkostenregeling op nihil gewaardeerd. Om te voorkomen dat de waarde van voorzieningen die u op de werkplek ter beschikking stelt in de vrije ruimte valt, worden deze op nihil gewaardeerd. Gerichte vrijstellingen en nihil waarderingen gaan dus niet ten koste van uw vrije ruimte. Enkele voorbeelden hiervan zijn: gereedschap, computers en mobiele telefoons.

Consequenties

De verplichte invoering van de werkkostenregeling heeft tot gevolg dat u hiermee rekening dient te houden bij het voeren van uw administratie. U dient inzichtelijk te kunnen maken welke verstrekkingen en vergoedingen er inclusief BTW zijn gedaan. Vervolgens dient u te bewaken of de gedane verstrekkingen en vergoedingen passen binnen de vrije ruimte.

Wij benadrukken dat bovenstaande toelichting slechts de werkkostenregeling in hoofdlijnen betreft.

Het is voor u als ondernemer van groot belang om na te gaan of u alle mogelijkheden met betrekking tot de werkkostenregeling volledig benut. Onze adviseurs denken hierin graag met u mee.

Werkkostenregeling

Aanmelden Nieuwsbrief

MevrouwHeer


Door aanmelding op de nieuwsbrief stem ik ermee in akkoord te zijn met de voorwaarden en de privacyverklaring van Accountantskantoor de Lange
Klik hier voor de privacyverklaring